ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทรงศักดิ์ นามโพธิ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Songsak Nampho


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ในห้วงเวลาแห่งความคิดถึง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : ยาว 6 x กว้าง 2 ม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dimension of Regardness
Date : -
Technique : Fiberglass, Welding
SIZE (cm) : L.6 x W.2 m.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.