ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทรงศักดิ์ มฤคทัต
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Songsak Marukathut


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงและบรรยากาศ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 71 x 45 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Form and Atmosphere
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 71 x 45 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.