ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทรงศักดิ์ ชัยสิทธิศักดิ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Songsak Chaisittisak


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สมดุลย์ของพื่้นที่ ภายนอก-ภายใน หมายเลข 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค หมึก ปากกา
ขนาด (ซม.) : 130 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Balance of Outer-Inner Space No.4
Date : -
Technique : Acrylic, Ink, Pen
SIZE (cm) : 130 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สมดุลย์ของพื่้นที่ ภายนอก-ภายใน หมายเลข 5
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค หมึก ปากกา
ขนาด (ซม.) : 130 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Balance of Outer-Inner Space No.5
Date : -
Technique : Acrylic, Ink, Pen
SIZE (cm) : 130 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.