ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทรงพล ไชยะเดชะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Songpon Chaiyadecha


ผลงานศิลปิน

Title : Erotic Composition 1/1982
Date : 1982
Technique : Oil
SIZE (cm) : 87.5 x 127 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.