ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สงกรานต์ สุดหอม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Songkarn Soodhom


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : วารีกรรแสง
ปีสร้าง : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม
ขนาด : 175 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Weeping River
Date : -
Technique : Mixed technique
Size : 175 x 140 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.