ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทรงไชย บัวชุม
เกิด :
17 เมษายน 2516 ขอนแก่น
อีเมล์ :
sbuachum1@yahoo.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/songchai
รางวัล/เกียรติยศ :
2535 - รางวัลที่ 1 ประเภทภาพพิมพ์ ผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
2535-2539 - ทุนวิทยาเพชรศิริ
2543 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Songchai Buachum
Born :
April 17, 1973, Khonkaen, Thailand
Address :
114 Moo. 14 Midtapap Road, Srila, Muang, Khonkaen 40000
Tel :
034-342-145, 081-809-3215
E-mail :
sbuachum1@yahoo.com
Website :
www.rama9art.org/songchai
Education :
1986 - 1989 Kaennakornvittayalai School, Khonkaen.
1989 - 1992 College of Fine Arts, Bangkok.
1992 - 1997 B.F.A. Painting ( 2nd Hon. ) Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok.
1997 - 2000 M.F.A. Painting, Silpakorn University, Bangkok.
Selected Exhibitions :
2002 - Art Exhibition "Taproot of Life-Art and Spiritual Society" The Project of Art with Santi Asoke Community.
- Thai Contemporary Art Exhibition Project on the Auspicious Occasion of 60th Anniversary of Silpakorn University.
- Individualistic Drawing Art Exhibition.
- Contemporary Drawing Art Exhibition.
Awards :
2000 - 3rd Prize, Bronze Medal, (Mixed Media) The 46th National Exhibition of Art.
- Award Winner, Toshiba ''Brings Good Things to Life'' Art Competition, Bangkok.


ผลงานศิลปิน

Title : 21st Century Tree Cuttain
Date : 1988
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 150 x 300 x 270 cm.
COLLECTION : -
Title : Lotus Basin in Wat Prakaew
Date : -
Technique : Crayon on paper
SIZE (cm) : 40 x 70 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.