ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สน สีมาตรัง
เกิด :
20 เมษายน 2489
ที่อยู่ :
ภาควิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร :
0-2223-9447, 08-1458-6882
การศึกษา :
- ศบ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2512 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19
2514 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20
2515 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21
2517 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22
2517 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 1
2517 - นิทรรศการกลุ่มเต๋าครั้งที่ 1, 2
รางวัล/เกียรติยศ :
2514 - รางวัลเหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20
2515 - รางวัลเหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21
2517 - รางวัลเหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sone Srimatrang
Born :
April 20, 1946
Address :
Applied Art Studies, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University (Wang Tha Phra Campus) 31 Na Phra Lan Rd., Phra Nakorn, Bangkok 10200
Tel :
0-2223-9447, 08-1458-6882
Education :
- B.F.A. Silpakorn University


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงดุลยภาพ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 120 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Symetry form No. 1
Date : -
Technique :
SIZE (cm) : 120 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.