ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมยศ หาญอนันทสุข
เกิด :
2492 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
มิวนิค เยอรมนี
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/somyot
การศึกษา :
2509-2515 - มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศึกษาศิลปะกับ จ่าง แซ่ตั้ง
2521 - ปริญญาโท สาขาจิตรกรรม Kunstakademie
นิทรรศการเดี่ยว :
2516 - นิทรรศการกลุ่ม Art Cell สมาคมศิลปะ BBK ประเทศเยอรมนี
2520 - ร่วมแสดงงานเทศกาลศิลปะประจำปีเมือง Wasserburg ประเทศเยอรมนี
2527 - ร่วมแสดงในนิทรรศการ Movement ศาลาว่าการเมือง Grafelfing ประเทศเยอรมนี
2537 - นิทรรศการเดี่ยว หอศิลป์ Stadtische Galerie im Cordonhaus ประเทศเยอรมนี
2539 - นิทรรศการเดี่ยว หอศิลป์แห่งชาติ
2539-2540 - นิทรรศการเดี่ยว คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555 - นิทรรศการเดี่ยว G23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2511-2515 - แสดงผลงานจิตรกรรมในประเทศไทย
2516 - Art Cell มิวนิค ประเทศเยอรมนี
2518 - Art Gallery B.O.A. มิวนิค ประเทศเยอรมนี
2520 - Great Art Exhibition Wasserburg ประเทศเยอรมนี
2522 - Young Academy, Kunstverein มิวนิค ประเทศเยอรมนี
2524 - Studio Horemansstrasse มิวนิค ประเทศเยอรมนี
2527 - Motion, City Hall Graefelfing ประเทศเยอรมนี
2529 - International Art from Munich Studios, Kuenstlerwerkstatt Lothringerstrasse 13 มิวนิค ประเทศเยอรมนี
2540 - 50 Years of Thai Art กรุงเทพฯ
2543 - Outlooks in Aufkirchen, Gallery Dr.M.Lurz Gauting, ประเทศเยอรมนี
2545 - Ayutthaya Gallery แอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา
2546 - Chouinard-Gallery ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
2547 - Gallery Lerche, Wettzell / Koetzting ประเทศเยอรมนี
2548 - Art Karlsruche ประเทศเยอรมนี
2549 - Thai Abstraction, Sin Sin Fine Art ฮ่องกง
2551 - Gallery Lerche, Wettzell / Koetzing ประเทศเยอรมนี
Kleines Format, Ecke Gallery, Augsburg ประเทศเยอรมนี
2552 - Miles away from home to find the missing piece’ with Tokanobu Kobayashi and Yayoi Kusama, 100 ต้นสน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
- Brandneu' Studio exhibition (Valio Tchenkov) มิวนิค ประเทศเยอรมนี
- Broadsheet notations', Tang contemporary art กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somyot Hananuntasuk
Born :
1949 Bangkok
Address :
Munich, Germany
Website :
www.rama9art.org/somyot
Education :
1972–1978 - Study at the Academy of Art (Kunstakademie), Munich, Germany, with Prof. Guenther Fruhtrunk
1979 - Study at the Royal Academy of Art, University of Copenhagen, Denmark, with Prof. Robert Jacobsen
Solo Exhibition :
1976 - Gallery B.O.A., Munich, Germany
1984 - Studio Horemansstress, Munich, Germany
1994 - Gallery Burgstrasse, Munich, Germany
"Begebnung", Gallery of Lutherkirche, Munich, Germany
1995 - Large Paintings, Prinz Myshkin, Munich, Germany
1996 - City Gallery, Cordonhaus, Cham, Germany
1996/97 - University Art Hall, Chiengmai, Thailand
1999 - Otto-Gallery, Munich, Germany
- Surapon Gallery Bangkok, Thailand
2001 - Surapon Gallery Bangkok, Thailand
- Diehl & Partner, Silvaplana, Switzerland
2002 - Chouinard Gallery, Hongkong
- Otto-Gallery, Munich, Germany
2003 - Rathaulfletz, City Gallery, Neuburg / Donau, Germany
2004 - 100 x 14 x 19.5, Gallery Anais, Munich, Germany
2005 - Kunstverein Weiden, Zoe, Weiden, Germany
2006 - 100 x 14 x 19.5, Art Republic, Bangkok, Thailand
2007 - Unterwegs, Gallery Anais, Munich, Germany
2008 - Schnittstellen, Goethe Institut, Schwaebisch Hall, Germany
2009 - Gallery Schmidzelle 10, Wasserburg/Inn, Germany
2010 - Gallery Ecke, Augsburg, Germany
- Gallery Anaise, Munich, Germany
2012 - G23, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand
Selected Exhibitions :
1968-1972 - Participation in several exhibitions in Thailand
1973 - Exhibition with the group "Art Cell" at BBK, Munich, Germany
1975 - Art Gallery B.O.A., Munich, Germany
1977 - Great Art Exhibition Wasserburg, Germany
1979 - Young Academy, Kunstverein Munich, Germany
1981 - Studio Horemansstrasse, Munich, Germany
1984 - Motion, City Hall Graefelfing, Germany
1986 - International Art from Munich Studios, Kuenstlerwerkstatt Lothringerstrasse 13, Munich, Germany
1997 - 50 Years of Thai Art, Bangkok, Thailand
2000 - Outlooks in Aufkirchen, Gallery Dr.M.Lurz Gauting, Germany
2002 - Ayutthaya Gallery, Atlanta, USA
2003 - Chouinard-Gallery, Chicago, USA
2004 - Gallery Lerche, Wettzell / Koetzting, Germany
2005 - Art Karlsruche, Germany
2006 - Thai Abstraction, Sin Sin Fine Art, Hongkong
2008 - Gallery Lerche, Wettzell / Koetzing, Germany
- Kleines Format, Ecke Gallery, Augsburg, Germany
2009 - Miles away from home to find the missing piece’ with Tokanobu Kobayashi and Yayoi Kusama, 100 Tonson Gallery, Bangkok, Thailand
- Brandneu' Studio exhibition (Valio Tchenkov), Munich, Germany
- Broadsheet notations', Tang contemporary art, Bangkok, Thailand


ผลงานศิลปิน

Title : Red Lanscape
Date : 1983
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 60 x 50 cm.
COLLECTION : -
Title : Calligraphy 1
Date : 1993
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 125 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : 1995-56
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2538
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 150 x 160.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : 1995-56
Date : 1995
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 150 x 160.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.