ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมยศ สวัสดี
ที่อยู่ :
30/49 หมู่ 5 ซอยนกกระจอก ถนนลาดปลาเค้า อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somyos Sawasdee


ผลงานศิลปิน

Title : Form AB. 03
Date : -
Technique : Etching - paper block
SIZE (cm) : 77 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.