ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมวงศ์ ทัพพรัตน์
เกิด :
7 พฤษภาคม 2494
ที่อยู่ :
4/215 ซ.36 หมู่บ้านบัวขาว สุขาภิบาล 3 มีนบุรี กทม.
โทร :
08-1931-0570
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/somwong
การศึกษา :
2517 - ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2531 - ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2538 - นิทรรศการเดี่ยว ณ เสรีแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2541 - นิทรรศการเดี่ยว ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2547 - นิทรรศการเดี่ยว ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
- นิทรรศการเดี่ยว ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ สามพราน จ.นครปฐม
- นิทรรศการเดี่ยว ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
- นิทรรศการกลุ่ม 2525 การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
2530 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2538 - นิทรรศการ 10th Asian Watercolours Confederation ฮ่องกง
2539 - นิทรรศการ 11th Asian Watercolours Confederation ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
2540 - นิทรรศการ 3 Artists ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป หรุงเทพฯ
2547 - 2548 - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ
2551 - นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 80 พรรษา ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2551 - รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somwong Tupparat
Born :
May 7, 1951
Address :
4/215 Soi 36, Moobaan Buakaow, Sukapibal 3, Meanburi, Bangkok 10510
Tel :
0-2510-7755
Website :
www.rama9art.org/somwong
Education :
1974 - B.F.A. (painting) University
1988 - M.F.A. (painting) University
Selected Exhibitions :
1975 - Art Thesis Exhibition, Bangkok.
1976 - Art Exhibition, Organized by Srinakorn Bank, Bangkok.
- Contemporary Art Exhibition, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok.
1982 - 3rd Thailand Art Exhibition, Bangkok.
- 1st Contemporary Art Exhibition by Lay Group, Hardyai.
1983 - 2nd Contemporary Watercolours Painting Exhibition by White Group, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok.
2007 - 24th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Bangkok
2009 - Once upon A Journey, Rose Garden gallery , Nakhon Pathom


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วัวที่ถูกชำแหละ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 200 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : ปลา หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 150 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : ประติมากรรมกระดาษ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 150 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.