ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมศรี สุขสถิตย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somsri Sooksathit


ผลงานศิลปิน

Title : Untitled No. 2
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 128 x 137 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.