ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมศักดิ์ ศิริตรานนท์
ที่อยู่ :
66/26 ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somsak Siritranond


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ธรรม หมายเลข ๑
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ดินสอถ่าน
ขนาด (ซม.) : 64 x 94 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.