ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมศักดิ์ สันเต๊ะ
เกิด :
28 มิถุนายน 2506
ที่อยู่ :
26 ม.9 ซ.ลาดพร้าว 85 บางกะปิ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somsak Santae


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ทางชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 120 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Path of Life
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 120 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.