ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมศักดิ์ แสนสุขเจริญผล
ที่อยู่ :
30/25 ถนนเพชรเกษม (ซอย 4) บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somsak Sansukjareanpol


ผลงานศิลปิน

Title : Moring at The Tah-Chang Market
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 70 x 88 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.