ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมศักดิ์ ขุนพลพิทักษ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somsak Kunpolpitak


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มุมสงบ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : อะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 115 x 175 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 115 x 175 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.