ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมศักดิ์ คงนะภักดี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somsak Kongnapakdee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ขึ้นๆ ลงๆ สูงสุดคืนสู่ส้วมสามัญ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 67 x 85 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Up and Down to the Toilet
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 67 x 85 x 240 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ๗ รอบพระนักษัตร
ปีสร้าง (พ.ศ.) : ไม่ปรากฏปีที่สร้าง
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด (ซม.) : 28 x 26 x 5 ซม.
ผู้ครอบครอง : ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
Title : (The 7th Zodiac)
Date : N.D.
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 28 x 26 x 5 cm.
COLLECTION : TISCO FINANCIAL GROUP

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.