ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมศักดิ์ จงภักดี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somsak Jungpakdee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บรรยากาศหมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 105 x 115 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Atmosphere No.1
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 105x115 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.