ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์
เกิด :
22 ธันวาคม 2492
ที่อยู่ :
3/390 ถ.ซอยน่านเจ้า 3 เมืองทองนิเวศน์ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ 14 ดอนเมือง กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/somsak
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
2522 - ประกาศนียบัตร สถาบันวิจิตรศิลป เมืองอุรปิโน อิตาลี
2522 - ศม. (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2526 - นิทรรศการเดี่ยว ณ หอศิลปแห่งชาติ
2528 - นิทรรศการเดี่ยว ณ ไซริน แกลลอรี่ โยโกฮามา ญี่ปุ่น
2529 - นิทรรศการเดี่ยว ณ ไซริน แกลลอรี่ โยโกฮามา ญี่ปุ่น
2530 - สวนกวี อาร์ทติสแกลลอรี่
นิทรรศการกลุ่ม :
2518 - 5 ศิลปินร่วมสมัยของไทย กรุงบอนน์ เยอรมันตะวันตก
2529 - ศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งเอเชีย กรุงโซล 86 พิพิธภัณฑ์ศิลปร่วมสมัย กรุงโซล เกาหลี
2532 - ความบันดาลใจจากญี่ปุ่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
2534 - The Integrative Art of Modern Thailand 5 พิพิธภัณฑ์ศิลปะในสหรัฐอเมริกา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somsak Chowtadapong
Born :
December 22, 1949 Bangkok
Website :
www.rama9art.org/somsak
National Artist :
National Artist 2017, Visual Arts (Painting)
Education :
- MFA Painting from Silpakorn University
- Cert. Institute of Fine Arts Urbino Italy
- Dip Yokohama National University, Japan
Solo Exhibition :
1986 - Solo Exhibition Sairin Gallery, Yokohama, Japan
1987 - Solo Exhibition "Poetic Garden" The Artist's Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1996 - A View of Asian Modern Art in the 21st Century, Japan
1997 - Art Exhibition by the Members of the College of Fine Arts, National Gallery, Bangkok
1998 - "Report from the Forest" National Gallery, Bangkok
Awards :
- 2nd Prize, 21st National Art Exhibition
- 3rd Prize, 22nd National Art Exhibition
- Sairin Gallery's Grand prix, Yokohama, Japan
- Merit Award from "The Baghdad International Festival of Art 1986", Irag


ผลงานศิลปิน

Title : Space
Date : 1970
Technique : Oil on paper
SIZE (cm) : 100 x 140 cm.
COLLECTION : -
Title : Water melody
Date : 1988
Technique : Water colour on paper
SIZE (cm) : 105 x 170 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2525
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Space Symphony No.2
Date : 1982
Technique : Oil and acrylic on canvas
SIZE (cm) : 160 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.