ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมศักดิ์ บริบูรณ์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somsak Boriboon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โลกใหม่, เมษายน 1999 (ใต้พิภพ)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : 1999
ขนาด (ซม.) : 81 X 101 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : New World, April 1999 (Under Ground)
Date : 1999
Technique : Wood cut
SIZE (cm) : 81 X 101 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.