ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมโภชน์ ทองแดง
ที่อยู่ :
2/1 หมู่ 5 ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
การศึกษา :
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- ศิลปกรรมเยาวชนร่วมสมัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
- ศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
- ศิลปินกลุ่มอาเซียน
- ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
- จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sompote Thongdaeng


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เดียวดาย หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 145 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Alone NO. 2
Date : -
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 145 x 180 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความรู้สึกหมายเลข ๓
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 200 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Feeling No.3
Date : -
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 200 x 160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.