ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมโภชน์ อุปอินทร์
เกิด :
31 ตุลาคม 2477
ที่อยู่ :
37/3 ซ.ยุทธศึกษา ถ.วังเดิม ต.วัดอรุณ 7 บางกอกใหญ่ กทม.10600
การศึกษา :
2496 - ครูประถมศิลปะ โรงเรียนเพาะช่าง
2503 - ศบ.(ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2514 - นิทรรศการเดี่ยว ศิลปกรรมย้อนหลัง หอสมุดแห่งชาติ
2534 - นิทรรศการเดี่ยว ศิลปกรรมย้อนหลัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
2535 - นิทรรศการ 73 ศิลปินไทย ศิษย์ศิลป์ พีระศรี 100 ปี อ.ศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
นิทรรศการกลุ่ม :
2502-2512 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10-19
2522-2525 - การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1-4 ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอีกหลายแห่ง
2527 - นิทรรศการภาพเหมือน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2532 - นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑศิลป์ 36 ปี หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2533 - นิทรรศการ สันติภาพไทย (45 ปีเสรีไทย) หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sompot Upa-in
Born :
October 31, 1934
Education :
1957 - Graduated form Bangkok School of Art and Crafts.
1959 - Studied under direct supervision of Prof.Silp Bhirasri,the founder and first rector of Silpakorn University,Bangkok.
1961 - Joined the Civil Service as Art Instructor and Lecturer,Faculty of Painting,Sculture and Print-Making, Silapakorn Universuty,Bangkok
- Bachelor of Fine Arts(Sculture),Silapakorn University, under the direction of Prof.Silp Bhirasri.
Solo Exhibition :
Selected Exhibitions :
1962 - Group exhibit at the Goethe-Institute,Bangkok.(Paintings)
1963 - The 1st International Exhibition of Art, Saigon,Vietnam.(Paintings)
1964 - The International Exhibition of Art in Taxas, U.S.A.(Paintings)
- Group exhibition at the Gift Gallery.
- Group exhibition at the Elizabeth Gallery.
- The Fourth of Serries on Young Asian Artists, by Anukul Ratanapan,for the Asia Magazine,May 31, 1964.
1968 - Represented Thailand at the Biennial of Sao Paulo at Maxico.
1971 - A Retrospective Show at the National Gallery , a collection of paintings, scultures,prints, a total of 225 pieces.
1984 - Group exhibit on "Portraiture" at the National Museum, Bangkok.
1990 - Group exhibit, a special art exhibition to commemorate the 100th Birthday Anniversary Phrya Anumanrajthon and Phra Saraprasert.
- Committee Member of the "Thailand Higher Education Teachers'Association".
- Spent 4 weeks in Paris visiting Gallereries-an attempt to observe and study major works based on Art theories, Aesthetics and Philosophy of Prof.Silp Bhirasri.
- Committee member and partticipant in the Peace Exhibition August 11-18 ,the 45 Aniversary of the Peace Day in Thailand at the statue of Dr.Pridi Banomyong,Father of
1991 - Commisioned to design and sculp the statue of Dr. Pridi Banomyong, Father of Parliamentary Democracy, and Extraordinary statesman, at Thammasat University.
Awards :
1960 - Awarded 2nd prize, Mural Competition organized by the Standard Vacuum Oil Co.,Ltd.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ในครัว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : My Kitchen
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : สมัยใหม่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Modern Style
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : กรุงเทพฯ 2500
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2500
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 130 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bangkok 2500
Date : 1957
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 130 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.