ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมพร แต้มประสิทธิ์
เกิด :
3 กุมภาพันธ์ 2517
ที่อยู่ :
161/641 ซ.บุฝผาสวรรค์ 3 ถ.จรัญสนิทย์วงศ์ 27 กรุงเทพฯ 10700
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/somporn
การศึกษา :
- ปริญญาโท จิตรกรรม คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาตรี จิตรกรรม คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2541 - เดี่ยวศิลปกรรมชุด “ พลังธรรมชาติ ” เฮมล็อค Art & Restaurant Bangkok
2544 - เดี่ยวศิลปกรรมชุด “ SEED ” จัดโดย H แกลเอลรี่ กรุงเทพ ฯ
2545 - เดี่ยวศิลปกรรมชุด “ DUNE ” จัดโดย H แกลเอลรี่ กรุงเทพ ฯ
2547 - เดี่ยวศิลปกรรมชุด “ พลังแห่งปัญญา ” ณ หอศิลป์วชิราวุธวิทยาลัย
นิทรรศการกลุ่ม :
2543 - เดี่ยวศิลปกรรมชุด “ พลังแห่งแผ่นดิน ” ณ หอศิลป์สวนดุสิต สถาบันราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ
2549 - เส้นสีที่กุ้ยหลิน ณ Guilin Unversity of technology China
- เส้นสีที่กุ้ยหลิน ณ เฮมล็อค Art & Restaurant Bangkok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somporn Taemprasit
Born :
February 3, 1974
Address :
161/641 Soi Bubpasawan 3, Charansanitwong 27, Bangkhunsri, Bangkok - noi, Bangkok 10700
Website :
www.rama9art.org/somporn
Education :
- B.F.A. ( Painting ), the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
- M.F.A.( Painting ), the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
Solo Exhibition :
1998 - One man show at Hemlock restaurant, Bangkok
- The power of nature 1998, at Hemlock Restaurant, Bangkok
2000 - Power of The Earth 2000, at Suan Dusit Art Gallery
2004 - Power Knowledge, at Vajiravudh College Art Gallery
Selected Exhibitions :
1995 :
Participated in Landscape Painting , the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts at Silpakorn University Art Gallery
:
Participated in Artistic Traveling Exhibition , the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
1996 :
Participated in Art Exhibition by student of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts Exhibition
1997 :
Participated in the 1st Art Competition by Hitashi Co.,Ltd
:
Participated in Art Competition by Mitsubishi Co.,Ltd.
:
Participated in the 3rd Panasonic Contemporary Painting Exhibition 1997
1998 :
Participated in work shop by French Artist with Philippe Laleu.
2000 :
''Concentrate'' Group at Hemlock Restaurant Pra -a - tid Rd.
:
''Subconscious'' Group at Forign Correspondents Club, Maneeya Bld., Bangkok
2001 :
Participated in Chinese Artist Painting work shop with Lupeng
Awards :
1998 :
Award Winner, Asean Art Awards 1998 by Philip Morris Group of Companies, Hanoi, Vietnam
:
Third Prize, 22nd Bualuang Contemporary Art Exhibition by Bankok Bank, Bangkok, Thailand
:
Award Winner, 13th PTT Art Competition, Bangkok, Thailand
:
Award Winner, by Phillip Morris Art Exhibition, Bangkok, Thailand
:
One of ten, Youth Project: Creative Force of the Future World Imaginative Painting Contests


ผลงานศิลปิน

Title : Beside Home
Date : 1996
Technique : Latex, Seed and Uritane
SIZE (cm) : 120 x 180 cm.
COLLECTION : -
Title : Movement of glisten
Date : 1999
Technique : Latex, Seed and Uritane
SIZE (cm) : 100 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.