ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมพร โสกันทัต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somporn Sokandtat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไกลปืนเที่ยง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rural
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.