ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมพร รอดบุญ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somporn Rodboon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพเหมือน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 42.5 x 51 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Portait
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 42.5 x 51 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ภาพพิมพ์ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 55 x 40 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Print No.1
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 55 x 40 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.