ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมพร ชำนาญ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somporn Chumnan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ธรรมชาติกับเทคโนโลยี หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 139 x 189 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Natural and Technology No.2
Date : -
Technique : Oil color
SIZE (cm) : 139 x 189 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.