ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมภพ แสนคำอ้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sompop Sankumor


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม่มีชื่อ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 190 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitle No. 1
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 190 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.