ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมภพ มาแก้วสอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sompop Makealsong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เมืองโลหะกับความงามแห่งวัฒนธรรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 130 x 380 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Metal City and The Beautiful Culture
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 130 x 380 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.