ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมภพ บุตราช
เกิด :
26 สิงหาคม 2500
ที่อยู่ :
7/505 ซ.12 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทร :
0-2889-3368, 08-5108-5756
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2544 - นิทรรศการแสดงเดี่ยว Ladder to Heaven ณ แกลเลอรี่ Artlier กรุงเทพฯ
2547 - นิทรรศการแสดงเดี่ยว The Righteous Lead - While we Breathe ณ พิพิธภัณฑ์สวนผักกาด กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2528 - 2538 - ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดไทย ลอนดอน อังกฤษ
2536 - นิทรรศการสัญจร The Intergrative Art of Modern Thailand ณ สหรัฐอเมริกา
2538 - นิทรรศการแสดงเดี่ยวชุด Sixth Mouth วิฌวลธรรมแกลเลอรี่
- นิทรรศการ Osaka Triennale 1995 Sculpture โอซาก้า ญี่ปุ่น
2539 - นิทรรศการ Summer Exhibition ณ Royal Academy of Art อังกฤษ
- นิทรรศการร่วมศิลปินกลุ่ม "4 ทัศนะ" 6 ครั้ง
- นิทรรศการร่วมกลุ่มจิตรกรไทยทุกครั้ง
2543, 2546 - นิทรรศการ Four Visions ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548 - นิทรรศการ "สารศิลป์ถิ่นอีสาน" กลุ่มจิตรกรไทย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2550 - นิทรรศการ Spiritual of Paintings ณ หอศิลป์ริมน่าน จ. น่าน
รางวัล/เกียรติยศ :
- เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง
- รางวัลชนะเลิศประติมากรรม "The Art Show", John Jones Open Show กรุงลอนดอน อังกฤษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sompop Budtarad
Born :
August 26, 1957
Tel :
0-2889-3368, 08-5108-5756


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพเหมือน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 100 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Portrait
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 100 x 80 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สายฟ้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ดินเหนียว สีอคริลิค แกนไม้
ขนาด (ซม.) : 180 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : นางสงกรานต์ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2553
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.