ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมพงษ์ สารทรัพย์
เกิด :
19 มิถุนายน 2504
ที่อยู่ :
29 หมู่ 11 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
การศึกษา :
2527 - ศศบ. มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
นิทรรศการเดี่ยว :
2531 - แสดงผลงานเดี่ยวครั้งแรก ที่สถาบันเกอเธ่กรุงเทพฯ
2535 - แสดงผลงานเดี่ยว ดิอาร์ติส แกลเลอรี่, กรุงเทพฯ
2543 - แสดงผลงาน ครั้งที่ 5 หอศิลป์แห่งชาติ, กรุงเทพฯ
2554 - แสดงผลงาน ครั้งที่ 14 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2536 - แสดงงานศิลปกรรม 9 สล่าเชียงราย “เพื่อทำทุนสร้างหอศิลป์เชียงราย สถาบันราชภัฎเชียงราย
รางวัล/เกียรติยศ :
2532 - เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง
2533 - เหรียญเงิน จิตรกรรมบัวหลวง
2534 - รางวัลศิลปกรรมแห่งชาติประเภทจิตรกรรม
2539 - ได้รับมอบหมาย เขียนจิตรกรรมโพธิ์เงิน, โพธิ์ทอง ติดตั้งถาวรที่ซุ้มพระหยก วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
2543 - ได้รับเชิญจากมูลนิธิศิลปะไทย ไปแสดงผลงานเดี่ยวจิตรกรรม ที่อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
2551 - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม สร้างสรรค์ศิลปกรรมพระประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sompong Sarasap
Born :
June 19, 1961
Education :
1984 - B.A.(Fine Art) Srinakarinwirot Universi
Solo Exhibition :
1988 - Held the first solo exhibition at Goethe-Institut, Bangkok
1992 - Solo exhibition at The Artist Gallery, Bangkok
1993 - Held “9 Chiangrai Artists” exhibition for the fund of Chiangrai Art Museum, Rachapat Chiangrai University
2000 - 5th solo exhibition at National Museum, Bangkok Was invited from Thai Art Foundation to solo exhibition at Amsterdam, Netherland
2011 - 14th solo exhibition at National Museum, Bangkok
Awards :
1989 - 3rd Prize, Bualung Exhibition of Painting
1990 - 2nd Prize, Bualung Exhibition of Painting
1991 - Award Winner (Painting) National Exhibition of Art
1996 - Was selected to paint “Gold Pipal” and “Silver Pipal” permanent exhibition at Prayok Hall, Wat Prakaew, Chiangrai
2008 - Was selected from The former Ministry of Culture for create art of the Princess Kalayaniwatana's history and duties at Prameru Ground in Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม้ทิพย์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำ, สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 145 x 230 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Immortal Tree
Date : -
Technique : Water color and tempela color
SIZE (cm) : 145 x 230 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : มาลัยสวรรค์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำและสีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 145 x 177 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bouquet from Paradies
Date : -
Technique : Water and tempera color
SIZE (cm) : 145 x 177 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.