ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมพงศ์ แซ่ตั้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sompong Sae - Tang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปลาไม่รู้น้ำ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 122 x 154 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Relationship of Changes
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 122 x 154 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.