ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมพงศ์ บุญรอด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sompong Boonrod


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รุ่งอรุณ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำ
ขนาด (ซม.) : 145 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dawn
Date : -
Technique : Water color
SIZE (cm) : 145 x 250 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : มโนภาพจากความทรงจำในชนบท
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำ
ขนาด (ซม.) : 170 x 220 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Country Memory
Date : -
Technique : Water color
SIZE (cm) : 170 x 220 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.