ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมพล ยารังษี
เกิด :
15 พฤษภาคม 2499
ที่อยู่ :
146 หมู่ 1 บ้านสันมะเค็ต ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
โทร :
08-9835-5690
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต(ประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2534 - งานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 36 พรรษา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
2535 - นิทรรศการศิลปะ "9 สล่า เชียงราย" ที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ เชียงราย และโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
2539 - งานศิลปกรรมรัชกาลที่ 9 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2541 - งานจิตรกรรมชุด "ธรรมชาติล้านนา" ที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
2546- งาน "Exhibition of Visual Art" ศูนย์สิลปะแม่สาย เชียงราย
2547 - นิทรรศการ "17 ศิลปินเชียงราย เปิดหอศิลปะ" ณ เชียงรายอาร์ตมิวเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2548 - งานศิลปกรรมแนวเหมือนจริง หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน
2549 - นิทรรศการ "ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี :
60 ศิลปิน เชียงราย" มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2550 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "ล้านนาอูทาล่า" อัลฟ่าอุทาล่า แกลเลอรี่ ปีนัง มาเลเซีย
รางวัล/เกียรติยศ :
- ได้รับเลือกเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดเชียงราย สาขาทัศนศิลป์(ด้านจิตรกรรม) ประจำปี 2542 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sompol Yarangsee
Born :
May 15, 1956
Tel :
08-9835-5690


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิตและกาลเวลา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 100 x 125 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.