ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมพจน์ ไม้หลากสี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sompoj Mailarksee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กาลแปรเปลี่ยน หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 200 x 270 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Changing Time, No. 2
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 200 x 270 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.