ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมนึก หวงธนะภัณฑ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somneuk Huangtanapan


ผลงานศิลปิน

Title : Fashion of Emotion No. 3
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 100 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.