ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมเกียรติ ผลงาม
ที่อยู่ :
48/3 ซ.สมประสงค์ 4 ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somkiet Polngam


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เงาในแก้วเหลี่ยม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 81 x 104 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sphenoid
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 81 x 104 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.