ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมคิด พุกพงษ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somkid Phukphong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 138 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Human Change No.1
Date : -
Technique : Cyanotype
SIZE (cm) : 138 x 110 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 110 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Human Change No.4
Date : -
Technique : Cyanotype
SIZE (cm) : 110 x 140 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.