ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมคิด อินท์นุพัฒน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somkid Innupatana


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สลัม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำเงิน
ขนาด (ซม.) : 120 x 165 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Slum
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 120 x 165 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.