ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมเกียรติ แซ่ตั้ง
เกิด :
13 พฤศจิกายน 2501
ที่อยู่ :
875/7 ประขานฤมิตร เตาปูน บางซื่อ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somkiat Saetang
Born :
November 13, 1958


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พงศาวดาร รัชกาลที่ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 78 x 165 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : King Rama 1 Chronicle
Date : -
Technique : Temporary Colour
SIZE (cm) : 78 x 165 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.