ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมเกียรติ แซ่โซว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somkiat Saesow


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เก็บกด 6/2525
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2525
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 120 x 260 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Suppression No. 6/1982
Date : 1982
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 120 x 260 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.