ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมเกียรติ หาญสถิตย์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somkiat Hansatit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จากชีวิตสู่ชีวิต หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 90 X 150 X 170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life To Life No. 1
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 90 X 150 X 170 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : จากชีวิตสู่ชีวิต หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 90 X 150 X 170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life To Life No. 2
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 90 X 150 X 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.