ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมชาย วัชระสมบัติ
เกิด :
26 มีนาคม 2498
ที่อยู่ :
35/45 หมู่ 3 บางไผ่ บางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร :
0-2807-0178, 08-9155-3545
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/somchai
การศึกษา :
2516 - โรงเรียนเพาะช่าง
นิทรรศการกลุ่ม :
2517 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 1 หอศิลป พีระศรี
2519 - นิทรรศการกลุ่มธรรม ครั้งที่ 3 หอศิลป พีระศรี
2522 - การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2533 - นิทรรศการศิลป วันสันติภาพไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2535 - การแสดง 2 คน (ลมหายใจ - คนเมือง) ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
2537 - สร้างสาน ตำนานศิลป์ (20 ปี แนวร่วมศิลปิน)
2538 - 50 ปีสันติภาพไทย สถาบันปรีดี พนามยงค์
2538 - นิทรรศการ กลุ่มธรรม ครั้งที่ ๙ (ครบรอบ 60 ปี ประเทือง เอมเจริญ) ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somchai Wacharasombat
Born :
March 26, 1955 Bangkok
Address :
35/45 Mu 3 Bangpai, Bangkae, Bangkok 10160 Thailand
Tel :
0-2807-0178 : 08-9155-3545
Website :
www.rama9art.org/somchai
Education :
Poh Chang College and Study with Pratuang Emjaroen
Selected Exhibitions :
2009 Nature&Mind at The Jamjuree Art Center
2008 Anaraya at Pridi Banomyong Institute, Bangkok
Awards :
- First Prize Calender for Thailand Culture (Toshiba Thailand) 1987
- Special Commendation Prize Thai Peace Day 1990 Thammasat University
- Award for Excellence "Asian art Now 2005" Las Vegas Museam, Nevada USA


ผลงานศิลปิน

Title : Four Seasons
Date : 2004
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 110 x 160 cm.
COLLECTION : -
Title : The Moon no.1
Date : 1992
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 75 x 68 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.