ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมชาย เถาทอง
เกิด :
2495
ที่อยู่ :
549/180 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37 (วัดเพลงวิปัสสนา) ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร :
0-2412-9523, 0-2864-4260
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ
- การแสดงงานศิลปกรรมของธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงงานศิลปกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย
- การแสดงงานศิลปกรรมของสมาคมประติมากรไทย
- การแสดงงานศิลปะกับกลุ่ม 35
- การแสดงงานศิลปะกับกลุ่มสร้างสรรค์
- การแสดงศิลปะของพิพิธภัณฑ์ศิลปะฟูกูโอกะ ประเทศญีปุ่น
- การแสดงานศิลปะที่ประเทศบังกลาเทศ
รางวัล/เกียรติยศ :
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ประติมากรรม) จากศิลปกรรมแห่งชาติ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศทางประติมากรรม (สลักหิน) ของธนาคารกสิกรไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somchai Thaothong
Born :
1952
Address :
549/180 Soi Charan Sanit Wong 37 (Wat Plengvipassana), Charan Sanit Wong Rd., Bangkhunsri, Bangkoknoi, Bangkok 10700
Tel :
0-2412-9523, 0-2864-4260
Education :
- B.F.A. in Sculpture, Silpakorn University
Selected Exhibitions :
- National Exhibition of Art.
- Thai Farmers Bank Contemporary Art Exhibition.
- Bank of Thailand Art Exhibition
- Sculpture Exhibition
- 35 Group Art Exhibition
- Creative Group Art Exhibition
- Contemporary Asian Art Fukuoka, Japan
- Art Exhibition in Bangladesh
Awards :
- 3rd Prize (Sculpture) National Exhibition of Art
- 1st Prize Sculpture (Stone Carving) Thai Farmers Bank


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม่เดียงสา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สลักหิน
ขนาด (ซม.) : 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Inosence
Date : -
Technique : Stone
SIZE (cm) : 90 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เกลอ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2536
เทคนิค : สลักหินทราย
ขนาด (ซม.) : 61 x 34 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Friends
Date : 1993
Technique : Standstone caeving
SIZE (cm) : 61 x 34 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.