ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมชาย สุวรรณโรจน์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somchai Suwannaroj


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คอกควายเก่า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 170 x 170 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Old Water Buffalo Stable
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 170 x 170 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.