ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมชาย สุธีรางกุล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somchai Suteerangkul


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ธรรมชาติที่ถูกทำลาย ๑ # ๒๕๔๑
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ผ้าไหม
ขนาด : 110 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Lost Nature 1 # 1998
Date : -
Technique : Silk-screen
Size : 110 x 120 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.