ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมชาย รุ่งก่อน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somchai Roongkorn


ผลงานศิลปิน

Title : Public Space 1-2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 121 x 185 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.