ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมชาย พ่วงจีน
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somchai Pouangchin


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัจจธรรมแห่งมนุษย์ 3/91
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 1991
เทคนิค : แม่พิมพ์ผ้าไหม
ขนาด (ซม.) : 76 X 108 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Truth of Human 3/91
Date : 1991
Technique : Serigraph
SIZE (cm) : 76 X 108 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.