ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมชาย พันนิตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somchai Phunnit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิตคนสวนยาง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม, ปะติด, สีน้ำมัน, เกรยองบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 180 x 220 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dream
Date : -
Technique : Mixed technique, collage, oil and crayon on canvas
SIZE (cm) : 180 x 220 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.