ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมชาย นุ่นพันธ์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somchai Noonphun


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ร่องรอยของการเปลี่ยนแปลง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำ
ขนาด (ซม.) : 75 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Symbolcally of Changed
Date : -
Technique : Tempera color
SIZE (cm) : 75 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.