ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมชัย หัตถกิจโกศล (2477-2543)
Website :
www.rama9art.org/somchai_h
การศึกษา :
ศึกษาศิลปด้วยตนเอง
นิทรรศการกลุ่ม :
2511 - นิทรรศการ Trio Gallery
2512-2513 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19-20
2513 - นิทรรศการ Keane International Gallery, San Franscisco, U.S.A.
2515 - นิทรรศการ Neko Gallery Tokyo, ญี่ปุ่น
2529 - นิทรรศการปฏิมากรรมที่เดสเนอร์แบงค์เบอร์ลิน เยอรมันนี
รางวัล/เกียรติยศ :
2512-2513 รางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19-20
2528 - ได้รับเกียรติจากกรมศิลปากรให้ร่วมปั้นหุ่นขี้ผึ้งพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ ประดิษฐาน ณ หอวชิราวุธานุสรณ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somchai Hattakitkosol (1934-2000)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/somchai_h
Education :
Began art education by being self taugth
Selected Exhibitions :
1972 - Exhibition at neko Gallery Tokyo, Japan
1986 - Sculpture Exhibition, Germany
Awards :
1969 - 1970 Bronze Medal Award(Painting), 19th National Exhibition of Art
- Bronze Medal Award(Painting), 20th National Exhibition of Art
1985 - Be apart of making fiberglass stame of Rama VI by Fine Art Department


ผลงานศิลปิน

Title : His Majesty's Kindness 1
Date : 1996
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 130 x 150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : โครงสร้างสังคม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2521
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 98 x 129 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Social Structure
Date : 1987
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 98 x 129 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.