ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สมชาย อาจสูงเนิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Somchai Ardsoongnern


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เสื้อ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : คลอโลกราฟ
ขนาด (ซม.) : 70 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Shirt No. 2
Date : -
Technique : Collograph
SIZE (cm) : 70 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.